SPECIAL REPORTS

CATEGORY OF BOOK  AND DOCUMENTS

NATURE OF BOOK

SUMMARY OF CONTENT

SPECIAL REPORTS

Raporo z’ukwezi (Monthly reports

 -Ibikorwa bya buri mukozi
-Ibikorwa bya buri mukozi y

Raporo z’igihembwe (Quarterly reports)

-Ibikorwa bya koperative bya buri mukozi
-Ibikorwa bya Koperative muri rusange.

Raporo z’umwaka (Annual reports)

Raporo za Koperative z’ibikorwa byose; Imigabane yatanzwe, iyasubijwe, abaseye abinjiye, umusaruro, inyungu cg igihombo; ifoto y’umutungo n’ifishe genayungu, imihindagurikire y’abakozi, igabanuka ry’umutungo ‘iyongera ry’umutungo...

Raporo za comite ngenzuzi (Supervisory reports)

 -Impanvu y’igenzura, imitegurire n’imikoreshereze y’ibitabo by’umutungo, imikoreshereze y’amafaranga, ibyemezo bifatwa n’ingaruka bigira, uburyo amategeko n’amabwiriza byubahirizwa.